Øvrige samarbejdspartnere

Vi ønsker et tæt samarbejde med elevens sagsbehandlere og andre tilknyttede fagpersoner.

Vi samarbejder med de anbringende myndigheder, således at vi altid er overens om de unges handleplaner og de nye mål der sættes undervejs i forløbet for den enkelte.

 

Der udarbejdes 2 statusrapporter i løbet af et år om den enkelte elev og dennes faglige, sociale og personlige udvikling.

 

Mindst to gange om året inviterer vi til drøftelse og evaluering af den unges fremskridt.


Samarbejdspartnere:

Forældre/Værge/Pårørende: Ved indmeldelse og løbende under hele anbringelsesforløbet.

Ungdomsuddannelser: Samarbejde med ungdomsskolen i Vamdrup, Eksamen, Uddannelsforløb.
Specialundervisnings-institutioner: Vamdrup Efterskoles Heldagsskole, ved start på Småskolen, bliver eleverne visiteret/indmeldt på Heldagsskolen.

Jobcentret i Kolding: Når de unge fylder 18 år, kommer de under kontanthjælp og bliver dermed tilknyttet jobcentret i Kolding.

Arbejdspladser: Praktikpladser og arbejdstræning hos lokale tømmermestre og en automekaniker med flere.
Hansenberg i Kolding - uddannelsesforløb af kortere varighed.

Fritidsklubber: De unge får tilbud om at deltage i de lokale fritidsklubber.

Kulturforeninger: Kunstforeningen af 22. marts 1985, deltagelse i kulturarrangementer og konkurrencer, deltagelse i World Art Competition.

UFF i Danmark - deltagelse i indsamling til TCE (bekæmpelse af Hiv og AIDS i Det sydlige Afrika)

Misbrugsbehandling: Ved psykolog og konsulent samt misbrugscentret i Kolding.
Ekstern psykolog: Bo Schøneman.
Distriktspsykiatrien - I forhold til enkelte unge der er henvist af læge.
Kriminalforsorgen - når en ung anbringes under sanktion. Eller har et tilsyn på grund af tidligere dom.
Tilsynet - Socialtilsyn Syd.

Småskolen Søfolkene - specialskole og sejlskib
Tjek vores Facebook-side

Småskolen Søfolkene - Kærmindevej 8 - 6580 Vamdrup

Skolens fastnet nr.: + 45 75 58 32 97     

Konstitueret ledelse Bettina Olsen- info@fremtidens.dk

tlf.  26 32 14 00

Medarbejderne / Arbejdstelefonen  26 32 14 05