Pædagogiske overvejelser og hjørnestene

Vor pædagogik, som den kommer til udtryk på Småskolen


En pædagogik, der matcher opgaven!


Om, hvordan vi som voksne uddannere kan leve op til vores opgave om at skulle uddanne, danne og opdrage den nye generation.

Småskolen som begreb i den danske institutionsverden med tilbud til børn og unge med særlige behov kunne i 2010 fejre 30 års jubilæum.

Siden starten i 1979 er der sket meget, både indenfor Småskolen og i verden omkring os. Een tendens, der markerer sig i udviklingen, er et stigende behov for pladser til et stigende antal børn og unge, der på den ene eller den anden måde falder udenfor de gængse normer.

 

Dette forhold i sig selv må vække til eftertanke. En af de afgørende opgaver for ethvert samfund er jo netop at uddanne, danne og opdrage de nye generationer. Når vi så har større og større vanskeligheder ved dette, må vi gribe i egen barm som uddannere og spørge os selv, om vi lægger nok energi i arbejdet; om vi gør nok, og om vi gør det, der skal til for at løse vores opgave. Vi kan naturligvis ikke påtage os skyld og ansvar for verdens ulykke, men vi både kan og skal påtage os ansvaret for at gøre noget ved den. Hvem skulle ellers gøre det?

 

På Småskolen Fremtidens Danmark/Søfolkene har vi gennem mange år arbejdet med de pædagogiske metoder, vi anvender i undervisningen med henblik på at opnå effektiv indlæring. Småskolerne startede som pædagogisk tilbud med en forestilling om at 3 elever og 1 lærer (heraf navnet "Småskole") udgjorde en selvstændig og mobil enhed, der begav sig ud på struktureret færden i virkeligheden for at lære. Skoleåret forløb som en vekselvirkning mellem oplevelser, undersøgelser og deltagelse i samfundslivet forskellige steder på kloden og perioder med studier, drøftelser og planlægning på "baser" sammen med andre Småskoler. En pædagogisk metode, der var så usædvanlig, at vi måtte opgive den uden at have udviklet synderlig meget på den.


Imidlertid har vi holdt fast i en række af grundforestillingerne i de efterfølgende år og i den pædagogik, som vi anvender i dag.

De centrale pædagogiske hjørnestene kan formuleres således:

 

Overensstemmelse og aftaler
Hele vores pædagogiske arbejde bygger på overensstemmelse og aftaler mellem de voksne og de unge. Det kan være tidkrævende, men det kræver frem for alt, at den voksne respekterer de unge som værdige partnere. Der bliver indgået aftaler af alle slags med de unge på Småskolen. Om hvordan de skal gennemføre programmet, om opførsel og adfærd, om lommepenge, om hvordan de unge skal i god form, om de skal få sig nole andre vaner.


Dette skal forstås helt konkret. Vi har en årsplan, et program, der indeholder bestemmelser af mange slags med betydning for hverdagen, med regler for menneskenes færden. Det er dette program, som den unge har sagt ”ja” til at deltage i, når han indskriver sig. Men hermed er det jo ikke gjort. For det er jo ham, der bestemmer, at han vil stå op om morgenen, at han vil tage ved lære af det, der foregår i løbet af skoledagen, og at han vil deltage aktivt i fritidsklubbens udfordring.


Der skal mange samtaler til; mange anstrengelser fra lærerens side for at motivere og forklare; meget gammelt at overvinde for den unge; mange konflikter, der skal finde deres fornuftige løsning. Herudaf opstår der aftaler; der opstår overensstemmelse om hvad den unge går efter og gør, og hvordan vi bakker ham op i det.

Arbejdet for at blive overens på alle de mange niveauer og alle de mange områder er det allervigtigste i vores pædagogiske arbejde på Småskolen.

Vor pædagogik, som den kommer til udtryk på Småskolen
En pædagogik, der matcher opgaven!
Om, hvordan vi som voksne uddannere kan leve op til vores opgave om at skulle uddanne, danne og opdrage den nye generation.


Et godt program.


Summen af alle vores aktiviteter, af alle vores gøremål, af alle vores projekter hedder på vores sprog ”programmet”, og programmet har rigtig stor betydning. Det er det, vi samler os om – vi lærere og elever -; det er det, som eleven står op om morgenen for at følge; det er det, læreren samtaler med eleven om med henblik på at opnå overensstemmelse om det næste skridt.


Det lyder stift, men er det ikke, for programmet aftales i de store linier, men omaftales ofte i de små, for livet har det jo med at byde på ændringer og småforhindringer, som skal overvindes.

Vi gør os megen umage, når vi lægger årets plan. Vi, lærere på Småskolen, arbejder sammen med lærerne på Heldagsskolen, for hovedsagen i hver måned har betydning for både skoledel og opholdsdel.
Når årets plan er lagt, detaljeres den i planer, der lægges for hver måned.
De færreste elever kan skue så langt.


Derfor tages det i bidder. Fag for fag; færdighed for færdighed.


Når eleven er ”på sporet” gælder det om at holde fast. Uge efter uge bliver det mere og mere klart for eleven, hvorfor og hvordan han kommer videre i de områder, hvor han skal videre.


Evalueringen er meget vigtig. Det er den, der skal skubbe eleven videre i opgaverne.

Ind imellem, midt i året, tager vi hele årsplanen op til revision. Er det stadig godt, det, vi bestemte? Er det vildt nok? Er det omfattende nok? Bliver rutinerne for kedelige? Er målene for små?


Et godt program er et levende program. Et godt program er et, der favner og udfordrer lige netop den gruppe mennesker, der er sammen om det.

 

Konflikter skal løses
En konflikt skal løses inden for 24 timer. Den unge må ikke slutte dagen med en uløst konflikt.


Alle, der kender hverdagen sammen med unge, ved, at der skal meget til at efterleve ovenstående. Det kræver opfindsomhed, beslutsomhed og tålmodighed.


Her bliver det afgørende, at lærerne holder sammen og bakker hinanden op i, at det betyder meget, at vi løser konflikten. På den rigtige måde. Og næste gang arbejder på at løse konflikten, før den opstår.
Det skaber tryghed hos eleverne at vide, at vi tager hånd om konflikterne.Den praktiske undervisning er ligeledes vægtet med færdigheder i madlavning, værkstedsfag, gartneri, maritim undervisning og praktik.

Link til Heldagsskolens website
www.heldagsskolen-vamdrup.dk

Småskolen Søfolkene - specialskole og sejlskib
Tjek vores Facebook-side

Småskolen Søfolkene - Kærmindevej 8 - 6580 Vamdrup

Skolens fastnet nr.: + 45 75 58 32 97     

Konstitueret ledelse Bettina Olsen- info@fremtidens.dk

tlf.  26 32 14 00

Medarbejderne / Arbejdstelefonen  26 32 14 05