Fakta om Småskolen i Vamdrup


Småskolen i Vamdrup er et opholdssted godkendt i Socialtilsyn Syd. Småskolen er en selvstændig juridisk og økonomisk enhed.

Betina Olsen er konstitueret forstander på Småskolen i Vamdrup. Vores lærere/medarbejdere udgør en bred flok af mennesker; socialrådgivere, pædagoger, lærere, sømænd, håndværkere og enkelte er ikke uddannet men har til gengæld flere års erfaring fra arbejdet med udsatte unge. Alle har som fællestræk, at vi er optagede af det program som Småskolen tilbyder, og de fremskridt eleverne gør.

Småskolen er godkendt i Socialtilsyn Syd, som fører tilsyn med stedet.


Godkendelse                                                                                                                          

Småskolen i Vamdrup har eksisteret siden 1986 og er godkendt af Socialtilsyn Syd efter serviceloven § 66.1.5 (almindeligt socialpædagogisk opholdssted) og med 4 godkendte pladser efter serviceloven § 107 (midlertidigt botilbud for voksne). Budgetter og regnskaber godkendes af Socialtilsyn Syd.


Hvordan er ledelsen organiseret?                                                                                        

Småskolen er etableret som en forening med sin egen bestyrelse, som vælges hvert år på foreningens generalforsamling. Småskolen har egne vedtægter og eget formål, med eget budget og et årligt revideret regnskabDer afholdes mindst 3 bestyrelsesmøder om året samt en generalforsamling. Ledelsen kan inviteres til at deltage i disse møder uden stemmeret.   


Bestyrelsen  

Bestyrelsesformand Anders Svensson, Sønder Lemvej 3, 7860 Spøttrup.                                                                                            

Næstformand fratrådt - nyt medlem vælges på den næste generalforsamling.                                                                                                 

Walther Petersen, Himmelstrupvej 43, 5462 Morud.                                                                                                                                     

Anne Falgaard, Sanatorievej 16, 5600 Faaborg.                                                                                                                                                    

Per Smith Skramsø, Engdraget 45, Vejrup, 6740 Bramminge.


Om pædagogisk og kulturelt samarbejde i dagligdagen på tværs af selvstændige juridisk uafhængige enheder                                    

Småskolen i Vamdrup samarbejder omkring pædagogisk og kulturel levevis med Vamdrup Efterskoles Heldagsskole, som er beliggende på samme matrikel. De to institutioner er uafhængige og selvstændige men har fælles værdier, der kan have betydning for de anbragte børn og unge. Det pædagogiske og kulturelle arbejde udvikles blandt andet gennem refleksioner og diskussioner om det daglige arbejde med brug af kompetente professionelle til kurser og supervision.


Om brugen af virksomhedspraktikanter, pædagog- og lærerpraktikanter                         

Småskolen modtager praktikanter fra Jobcenteret i Kolding og fra lærer- og pædagogseminarier.


Hvordan drives Småskolen økonomisk?                                                                           

Småskolen har et godkendt budget, som er baggrund for den godkendte opholdsstedspris. Indtægterne kommer fra de kommuner der anbringer en ung på stedet. For hver ung der er indskrevet er der en kontrakt mellem den anbringende kommune og Småskolen.

Det er ledelsen i samråd med personalegruppen der bestemmer, hvorledes pengene bruges indenfor de budgetterede rammer. Ledelsen står til ansvar overfor bestyrelsen og den godkendende myndighed. Regnskabet revideres af en registreret revisor.         

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Birkemose Allé 31, st.

DK-6000 Kolding  Tlf.: +45 33 12 65 45

 

Regnskab for 2016 findes her og på tilbudsportalen.

Du er velkommen til en kop kaffe på Småskolen – og vi kommer gerne ud og fortæller om Småskolen Fremtidens Danmark/Søfolkene. 

Send en mail til daglig leder og konstitueret forstander Betina Olsen på olsen@fremtidens.dkIde og koncept - Læs her.

Protokol 2016 - Læs her.

Regnskab 2016 - Læs her.

Om kunstforeningen - Læs her.

Tilsynsrapport juli 2017 - Læs her.

Hvad er Fælleseje? - Læs her.

Tjek vores Facebook-side
Småskolen i Vamdrup - Kærmindevej 8 - 6580 Vamdrup

Skolens fastnet nr.: + 45 75 58 32 97

    
Konstitueret ledelse Betina Olsen- Olsen@fremtidens.dk
tlf.  22 54 14 04

Medarbejderne / Arbejdstelefonen  26 32 14 05