Forældresamarbejde

Vi satser på at opbygge gode relationer til elevernes forældre. Desuden satser vi på, at eleven skal bevare eller genopbygge et godt forhold til sine forældre og sin familie.

Elevernes netværk er afgørende for dem, mens de er på Småskolen, og det er fortsat afgørende for dem, når de afslutter deres ophold her.

Vi har forældredage flere gange om året.


Vi har mulighed for at besøge forældrene.


Vi ringer sammen på jævnlig basis.

 

Forældre er altid velkomne til at komme på Småskolen efter aftale med forstander eller afdelingslederen.

Ved hjemrejser og ferier ønsker vi at lave klare aftaler, så vi er overens om, hvordan det skal være.

Forældrene er naturligvis altid velkomne til at ringe og få en snak med Småskolens leder ellers deres barns kontaktperson.

Tjek vores Facebook-side
Småskolen i Vamdrup - Kærmindevej 8 - 6580 Vamdrup

Skolens fastnet nr.: + 45 75 58 32 97

    
Konstitueret ledelse Betina Olsen- Olsen@fremtidens.dk
tlf.  22 54 14 04

Medarbejderne / Arbejdstelefonen  26 32 14 05