Målgruppen

* Elever fra 14 år og opefter. Efterværn frem til elevernes 23 år.

* 4 godkendte § 107 pladser

* Elever med psykiske, sociale og/eller adfærdsmæssige problemer.

* Omsorgssvigt.

* Elever med indlæringsvanskeligheder.

* Tilknytnings- og kontaktforstyrrelser (Borderline-problematikker, kontaktafvisende, personlighedsforstyrrelser,

   lettere spiseforstyrrelser).

* Særlige psykiatriske lidelser/tilstande, der kan indebære samarbejde med det psykiatriske system; vi har sådant

  samarbejde.

* Småskolen kan optage unge, som er diagnosticerede f.eks. unge med ADHD.

* Elever med forskellige udviklingsproblemer.

* Uledsagede flygtninge.

* Småskolen kan modtage elever med selvdestruktiv adfærd og lavt selvværd.

* Elever der har vanskeligheder som følge af deres indvandrer baggrund.


Tjek vores Facebook-side
Småskolen i Vamdrup - Kærmindevej 8 - 6580 Vamdrup

Skolens fastnet nr.: + 45 75 58 32 97

    
Konstitueret ledelse Betina Olsen- Olsen@fremtidens.dk
tlf.  22 54 14 04

Medarbejderne / Arbejdstelefonen  26 32 14 05