Om Småskolen

Idéen med Småskolen Fremtidens Danmark/Søfolkene er at byde eleverne velkommen til en ny og anderledes skole - en skole hvor de bor og lever sammen med andre unge - og hvor de fleste af lærerne bor på stedet i en rytme på 24 timer a 7 døgn.

 

Vores idé er, at alle de unge, der haft en vanskelig start på livet, skal have muligheden for at udfolde sig, få ambitioner og dygtiggøre sig, så de kan opnå små og større sejre og succeser.

 

De unge, som kommer på Småskolen, har brug for at komme til at trives og udvikle sig på alle livets områder.

 Det kræver først og fremmest, at der skal være orden på grundforholdene:

Det kræver styr på føde, klæde, hus og hjem.

• Det kræver voksne de kan regne med.

• Det kræver faste rammer.

• Det kræver orden på de materielle forhold.

 Og ingen tvivl om, at der er styr på grundforholdene på Småskolen Fremtidens Danmark/Søfolkene.

 

Det er Småskolens opfattelse, at uddannelse kan ændre menneskers liv.

Vi skal derfor uddanne eleverne - og skabe betingelser for, at de kan uddanne sig selv.

Eleverne skal blive centrum i egen udvikling. Eleven skal opleve sig selv ved roret, støttet af læreren, som er den producerende af kvalificeret undervisning og vejledning til den enkelte elev. 

Uddannelse handler om velstand, om perspektiver, om stabilitet, om mod, om nysgerrighed, om evnen til at konkurrere og til at samarbejde bredt.

Småskolen Søfolkene har i allerhøjeste grad aspekter af disse aktiviteter som en daglig udfordring.

 

* Vores elever skal som et resultat af deres ophold på Småskolen opleve en udvidelse af deres

    menneskelighed og en udvikling af deres kapacitet til at ræsonnere og gøre sig forestillinger.

* Vores elever skal have mulighed for at udforske verden og menneskelivet rationelt, lidenskabeligt og 

   på et højt etisk niveau.

* Vore elever skal opleve modet til at søge det, som er godt og rigtigt, og ikke blot det, som er

   konventionelt og sædvanligt.

* Vores elever skal have mulighed for at kaste sig over de vanskeligste spørgsmål og problemer og

   deltage i at levere de mest ansvarlige, rationelle og kreative svar.

* Vores elever skal have mulighed for at fordybe sig i verden, i dens kulturer, former, historie og mest

   kraftfulde ideer.

* Vores elever skal forstå betydningen af at udvikle deres evner til original tænkning og til uddybning af

   deres ansvarsfølelse overfor hinanden.

* Vores elever skal lære at arbejde for lighed, fred og social retfærdighed - og til at deltage i at ændre tingenes tilstand, når disse trænger til at blive ændret.

 

Vi, lærerne, må forstå, at en sådan indlæring er et dybt menneskeligt mål i sig selv.

 Med vores uddannelse vil vi så godhedens frø og lære vore elever at møde verdens udfordringer med tillid. 

Småskolen Søfolkene - specialskole og sejlskib
Tjek vores Facebook-side

Småskolen Søfolkene - Kærmindevej 8 - 6580 Vamdrup

Skolens fastnet nr.: + 45 75 58 32 97     

Konstitueret ledelse Bettina Olsen- info@fremtidens.dk

tlf.  26 32 14 00

Medarbejderne / Arbejdstelefonen  26 32 14 05