Om Småskolen

Idéen med Småskolen i Vamdrup er at byde eleverne velkommen til en ny og anderledes skole - en skole hvor de bor og lever sammen med andre unge - og hvor nogle af lærerne bor på stedet.

 

Vores idé er, at alle de unge, der haft en vanskelig start på livet, skal have muligheden for at udfolde sig, få ambitioner og dygtiggøre sig, så de kan opnå små og større sejre og succeser.

 

De unge, som kommer på Småskolen, har brug for at komme til at trives og udvikle sig på alle livets områder.

Det kræver styr på føde, klæde, hus og hjem.

• Det kræver voksne de kan regne med.

• Det kræver faste rammer.

• Det kræver orden på de materielle forhold.

 

Det er Småskolens opfattelse, at uddannelse kan ændre menneskers liv.

Vi skal derfor uddanne eleverne - og skabe betingelser for, at de kan uddanne sig selv.

Eleverne skal blive centrum i egen udvikling. Eleven skal opleve sig selv ved roret, støttet af læreren, som er den producerende af kvalificeret undervisning og vejledning til den enkelte elev. 

Uddannelse handler om velstand, om perspektiver, om stabilitet, om mod, om nysgerrighed, om evnen til at konkurrere og til at samarbejde bredt.

 

* Vores elever skal som et resultat af deres ophold på Småskolen opleve en udvidelse af deres

    menneskelighed og en udvikling af deres kapacitet til at ræsonnere og gøre sig forestillinger.

* Vores elever skal have mulighed for at udforske verden og menneskelivet rationelt, lidenskabeligt og 

   på et højt etisk niveau.

* Vore elever skal opleve modet til at søge det, som er godt og rigtigt, og ikke blot det, som er

   konventionelt og sædvanligt.

* Vores elever skal have mulighed for at kaste sig over de vanskeligste spørgsmål og problemer og

   deltage i at levere de mest ansvarlige, rationelle og kreative svar.

* Vores elever skal have mulighed for at fordybe sig i verden, i dens kulturer, former, historie og mest

   kraftfulde ideer.

* Vores elever skal forstå betydningen af at udvikle deres evner til original tænkning og til uddybning af

   deres ansvarsfølelse overfor hinanden.

* Vores elever skal lære at arbejde for lighed, fred og social retfærdighed - og til at deltage i at ændre tingenes tilstand, når disse trænger til at blive ændret.

 

Tjek vores Facebook-side
Småskolen i Vamdrup - Kærmindevej 8 - 6580 Vamdrup

Skolens fastnet nr.: + 45 75 58 32 97

    
Konstitueret ledelse Betina Olsen- Olsen@fremtidens.dk
tlf.  22 54 14 04

Medarbejderne / Arbejdstelefonen  26 32 14 05