Ung i skrot

Vi tilbyder en alsidig uddannelse af unge som hører ind under Servicelovens § 52 , § 76 (jf. SEL § 66) og § 107. Forløbet kan også tilbydes som et STU - forløb.

Den unge gennemgår en grundlæggende introduktion og kvitterer herfor.

Herefter tilbyder vi en uddannelse baseret på sidemandsoplæring, hvor der løbende udstedes diplomer i henhold til færdigheder og viden.

I samarbejde med Skolecenteret i Vamdrup (Småskolen og Heldagsskolen, Kærmindevej) sendes den unge på truckcertifikat kursus samt på kursus i Varmt Arbejde – Brand-foranstaltninger v. gnistproducerende værktøj med flere kurser, efterhånden som den unge udvikler sig og får brug for disse certifikater.

Arbejdspladsvurdering foregår løbende sammen med den unge, og vi udsteder diplomer efterhånden som den unge opnår færdigheder og viden.

Alle praktikanter har en mappe hvor den relevante dokumentation samles

Målet med uddannelsen:

At give de unge mulighed for et fremtidig arbejde inden for skrotbranchen.

At give de unge færdigheder i at bruge maskiner.

At lære de unge at være produktive i deres arbejde.

At lære de unge hvordan ”alt” kan genanvendes.

At lære de unge at handle skrot på verdensmarked.

 

Følgende kørekort til maskiner kan den unge gennemføre:

Brug af maskiner, såsom

Frontlæsser

Gummiged

Gravemaskine

Dæk aftager

Klippe maskine.

Der vil være mulighed for at tage stort kørekort.


Følgende certifikater kan den unge tage:

Certifikat i varmt arbejde,

det betyder at lære at bruge skærebrænder, vinkelsliber og lære at svejse.

Certifikat af skrotning af biler.

Truck certifikat

Følgende diplomer kan den unge tage:

Intern transport og færdsel.                                                                                                        

Håndtering af løft, skub og træk.

Gode arbejdsstillinger og lære at undgå ensidig gentagende arbejde.

Viden om kemi /værnemidler.                                                                                                   

Materiale kendskab / metallæring.
 
Småskolen Søfolkene - specialskole og sejlskib
Tjek vores Facebook-side

Småskolen Søfolkene - Kærmindevej 8 - 6580 Vamdrup

Skolens fastnet nr.: + 45 75 58 32 97     

Konstitueret ledelse Bettina Olsen- info@fremtidens.dk

tlf.  26 32 14 00

Medarbejderne / Arbejdstelefonen  26 32 14 05