Forløbet af opholdet

Visitation til Småskolen finder sted efter henvendelse fra den kommende elevs socialforvaltning.


Småskolen tager grundigt stilling til, om den pågældende elev vil kunne få udbytte af Småskolens

program, og om den unge passer i den pågældende elevgruppe.


Herefter inviterer vi eleven, forældrene og sagsbehandler til at besøge Småskolen.


Det er vigtigt, at eleven gerne vil indskrives, efter at han/hun har fået gennemgået program, rutiner og regler.

Når alle parter er enige, kan eleven indskrives.

Når den nye elev starter, tager vi godt imod ham og støtter ham med de ting, han har brug for 

støtte til.

Eleverne kan være på Småskolen i flere år.


Deres ophold kan forlænges udover det 18.år.

Indenfor det sidste år, eleverne er på Småskolen, lægger vi en grundig og perspektivfyldt plan for, hvad der skal ske efter Småskolen.


Senest 6 måneder før eleven slutter, holder vi et møde med sagsbehandler og evt. andre samarbejdspartnere og opnår overensstemmelse om den videre plan.

Vi har mulighed for at støtte den unge i udslusningsforløbet herfra.


Der er desuden mulighed for, at eleven fortsat bliver boende her, mens han starter på teknisk skole

eller anden uddannelse.

Tjek vores Facebook-side
Småskolen i Vamdrup - Kærmindevej 8 - 6580 Vamdrup

Skolens fastnet nr.: + 45 75 58 32 97

    
Konstitueret ledelse Betina Olsen- Olsen@fremtidens.dk
tlf.  22 54 14 04

Medarbejderne / Arbejdstelefonen  26 32 14 05