Øvrige samarbejdspartnere

Vi ønsker et tæt samarbejde med elevens sagsbehandlere og andre tilknyttede fagpersoner.

Vi samarbejder med de anbringende myndigheder, således at vi altid er overens om de unges handleplaner og de nye mål der sættes undervejs i forløbet for den enkelte.

 

Der udarbejdes minimum 2 statusrapporter i løbet af et år om den enkelte elev og dennes faglige, sociale og personlige udvikling.

 

Mindst to gange om året inviterer vi til drøftelse og evaluering af den unges fremskridt.


Samarbejdspartnere:

Forældre/Værge/Pårørende: Ved indmeldelse og løbende under hele anbringelsesforløbet.

 
Kriminalforsorgen - når en ung anbringes under sanktion. Eller har et tilsyn på grund af tidligere dom.
Tilsynet - Socialtilsyn Syd.
Specialundervisnings-institutioner: Vamdrup Efterskoles Heldagsskole, ved start på Småskolen, bliver eleverne visiteret/indmeldt på Heldagsskolen.

Jobcentret i Kolding: Når de unge fylder 18 år, kommer de under kontanthjælp og bliver dermed tilknyttet jobcentret i Kolding.

Arbejdspladser: Praktikpladser og arbejdstræning i lokalområdet.
Hansenberg i Kolding 

Fritidsklubber: De unge får tilbud om at deltage i de lokale fritidsklubber.

VUC
Teknisk skole
Misbrugscenter i Kolding
Eksterne psykologer og konsulenter
Psykiatrien i Kolding

Tjek vores Facebook-side
Småskolen i Vamdrup - Kærmindevej 8 - 6580 Vamdrup

Skolens fastnet nr.: + 45 75 58 32 97

    
Konstitueret ledelse Betina Olsen- Olsen@fremtidens.dk
tlf.  22 54 14 04

Medarbejderne / Arbejdstelefonen  26 32 14 05