Uddannelse - teoretisk og praktisk

Lærerne på Heldagsskolen arbejder tæt sammen med lærerne på Småskolen. Dermed kommer dagligdage og højdepunkter til at hænge godt sammen for lærere og elever.


Småskolen og Heldagsskolen udarbejder i fællesskab en årsplan for eleven, der gælder for begge skoler. Heraf fremgår de vigtigste perioder i året; heri er højdepunkterne lagt fast.


Heldagsskolen har underviser eleverne der er udover den undervisningspligtige alder - eleven kan gå til eksamen som privatist.Heldagsskolens undervisning er tilrettelagt med udgangspunkt i den enkelte elev. Der er en årsplan, en detaljeret månedsplan og en ugeplan.


Heri lægger den enkelte elev sin plan sammen med læreren med mål for de enkelte fag og færdigheder, som han vil opnå. Heldagsskolen tilrettelægger sin undervisning i skolefagene med det formål, at eleverne bliver i stand til at forlade Småskolen med folkeskolens afgangsprøve eller udvidede afgangsprøve.

Heldagsskolen tilbyder STU-forløb.
Heldagsskolen satser ikke kun på teoretiske færdigheder.
Den praktiske undervisning foregår med udgangspunkt i Projektklassen og der undervises bl.a. i madlavning, værkstedsfag, økologi og gartneri og eleverne er i praktikforløb på skolen og i lokale virksomheder.

Tjek vores Facebook-side
Småskolen i Vamdrup - Kærmindevej 8 - 6580 Vamdrup

Skolens fastnet nr.: + 45 75 58 32 97

    
Konstitueret ledelse Betina Olsen- Olsen@fremtidens.dk
tlf.  22 54 14 04

Medarbejderne / Arbejdstelefonen  26 32 14 05