Velkommen til dig som er ny elev


På Småskolen i Vamdrup er noget af det første vi laver sammen med dig en udviklings- og uddannelsesplan.

Småskolens program hjælper dig til at få øjnene op for de mange muligheder, du har på stedet. Her kan du starte på din fremtidige uddannelsesplan. Skal du være elev på Heldagsskolen laves planen i samarbejde med skolen. Her kan dygtiggøre dig inden for alle skolefag, sport,håndværk, gartneri, hjemkundskab og sejlads. Du har også mulighed for at være med på vores rejser.

 

Hvad skal du?

Din opgave er at stå op om morgenen, at gå i seng om aftenen til ordentlig tid – og følge dit program. Din opgave er også at komme til tiden og ikke nok med det: Du skal være aktiv i dit program. Det betyder også, at du ikke må drikke alkohol, mens du er på Småskolen eller på vej til og fra Småskolen. Det betyder også, at du ikke må ryge hash eller tage andre stoffer.

 

Hvad skal vi som arbejder på Småskolen?

Vores opgave er, at lave et godt program med brug af alle de mange erfaringer, vi har som lærere, pædagoger og erfarne voksne. På Småskolen har du en kontaktlærer, som snakker med dig om din udvikling og din adfærd og sammen med dig lægger planer for, hvordan det hele bliver bedst. Din kontaktlærers opgave er at være talerør for dig, så du aldrig brænder inde med problemer uden at finde deres løsning.

Din kontaktlærers opgave er at være talerør for dig, så du aldrig brænder inde med problemer uden at finde deres løsning.

Ny tilsynsrapport

Ny tilsynsrapport

Vi har haft besøg af Socialtilsyn Syd den 19. marts 2019. Vores samlede gennemsnitlige score ift. Kvalitetsmodellen er nu er kommet op på 4,51. 

“Jeg kan lide at lytte”

“Jeg kan lide at lytte”

Interview med Jeanette, uddannet pædagogisk assistent, som har arbejdet i det pædagogiske team på Småskolen i snart fem år.

Småkolen i Vamdrup

Kærmindevej 8, 6580 Vamdrup

CVR  10199107

konstitueret leder:  Betina Olsen
olsen@fremtidens.dk

22 54 14 04

75 58 32 97