Jeanette: “Jeg kan lide at lytte”


Interview med Jeanette som har arbejder på Småskolen i snart fem år. Hun er uddannet pædagogisk assistent fra UC Syd, og er en fast del af det pædagogiske team på småskolen.

 

Hvorfor valgte du at arbejde med børn og unge?

Jeg gik på et tidspunkt på Ungdomshøjskolen PTG i Ulfborg, som har et unikt koncept hvor unge som er henvist af kommunerne deler hverdag og program med unge, som er velfungerende. Jeg var ellers i gang med en uddannelse som tandtekniker, men fik brug for et sabbatår. Jeg blev tilbud en plads som scholarshipelev på PTG, og slog til.

På PTG var der nogle unge, som havde en hel del udfordringer i bagagen, som vi som scholarshipelever integrerede i skolens aktiviteter – sport, skolegang, hverdagsliv og studierejser.

Jeg fik øjnene op for at ”her var der en opgave, jeg var godt til”. Jeg opdagede at jeg, med min ”stille og rolige” personlighed havde talent for at arbejde med unge.

 

Hvad mener du med ”stille og rolig” personlighed?

Jeg er god til at tage tingene som det kommer, og kan lide at lytte. For mig gør det ikke noget, at tingene tager tid. Jeg har altid kunnet bevare roen når bølgerne går højt, det er noget med at absorbere vildskaben og bare blive stående, indtil det er drevet over. Så kan vi snakke igen.

 

Hvad synes du om Pædagogassistentuddannelsen?

Det er en rigtig god tre-årig uddannelse. Det var spændende at få sat teori og begreber på de praktiske erfaringer jeg have skaffet mig som scholarshipelev på PTG, og som pædagogmedhjælper på Småskolen. Jeg fik også prøvet at være i praktik med andre målgrupper, bl.a. handicappede. Det var spændende at få flere erfaringer og flere perspektiver på pædagogisk arbejde.

Jeg kunne faktisk lige så godt have tage en pædagoguddannelse, den er kun seks måneder længere, men jeg var på det tidspunkt tiltrukket af jeg havde mulighed for at få uddannelsesløn under forløbet, i stedet for at klare mig på en SU som jeg skulle som pædagogstuderende.

 

Hvad er dine opgaver her på Småskolen?

Jeg er lidt all-around, det er vel naturligt fordi jeg har været her i så lang tid. Jeg er pt. kontaktperson for tre unge, det vil sige at jeg laver ADL træning med dem (almindelig daglig levevis), løser problemer sammen med dem og sørger for at vi har et godt og aktivt liv her på stedet.

Der skal laves planer individuel for den enkelte. Nogle unge kan have ét konkret mål vi arbejder på, ét ad gangen, andre unge er længere henne i deres udvikling og har måske et helt skema vi skal kigge på.

Jeg er også med til statusmøder med mine elever. Rapporterne skriver Kamilla, vores socialrådgiver, men selvfølgelig i samarbejde med mig og de andre.

 

Hvordan udvikler I den pædagogiske praksis på stedet?

Sammen med mine kolleger udvikler vi hele tiden på tingene. Lige nu er vi i gang med et nyt tiltag som handler om refleksion. I stedt for at bare sige ”godnat” til de unge når vi er på ”godnatrunde” hos eleverne om aftenen, har vi introduceret at de skal fortælle om to gode ting der er sket i løbet af dagen, og en dårlig ting. Det er rigtigt spændende, fordi vi får samtaler på et helt andet niveau. Det er sjovt, at der nogle gange ikke skal mere til – men vi skal regne det godt ud.

 

Hvordan inddrages eleverne i beslutningerne?

Vi har elevmøde hver anden uge eller efter behov. Vi introducerede den her refleksionsøvelse til dem på et møde, og de tog godt imod. Det er også en meget god elevgruppe vi har, de er glade for at være her, og er interesserede i at det skal gå dem godt. De synes det er spændende, at vi sådan har en ”opgave” sammen hver aften; at tale om to gode og en dårlig ting der er sket i løbet af dagen.

Vi har også haft oppe på elevmøde spørgsmålet om en fast rengøringsdag. Tidligere har vi altid gjort rent om aftenen, i timen inden sengetid. Men eftersom at mange vores unge skal tidlig op for at køre i skole eller i praktik, går de tidligere i seng. Derfor var det dér med rengøringen gledet lidt ud.

På personalemødet havde vi udarbejdet et forslag, som vi så fik diskuteret sammen med eleverne på elevmødet. De er så glade for at blive taget seriøst, og for at have indflydelse på deres eget liv og hverdag. Vi fik så til sidst aftalt nye rutiner for rengøring, som vi skal få sat i gang nu her.

 

Kan eleverne også selv vælge kontaktperson?

I begyndelsen, når en elev er helt ny, kender man jo ikke hinanden, og vi må bare prøve at lave et så godt som muligt match.

Vi lægger vægt på at relationen skal virke, og vi er ærlige omkring hvordan det fungerer i virkeligheden. Hvis en ung ønsker at skifte kontaktperson så gør vi det, hvis det er bedst. Det gælder i øvrigt den anden vej også. Vi må være åbne omkring hvordan vi har det med hinanden og sige til, hvis man ikke synes, at man kan få en god kontakt med en ung.

Vi opgiver ikke eleverne, og smider faktisk ikke elever ud. En stor del af dette er, at vi næsten altid kan finde én af os medarbejdere, som kan nå ind til vedkommende.

 


Hvad er den største udfordring med at arbejde her?

Det er nok at huske at være professionel og ikke blive for personligt involveret. Det vil sige at huske grænserne mellem hvad somer privat, og professionelt. Vi er så tæt på eleverne, og følger dem tæt. Mit hjerte løber af med mig nogle gange ­– jeg må nok indrømme at jeg brænder for den her opgave.

 

Hvordan håndterer du den udfordring?

Jeg taler om det med mine kolleger.  Vi er gode til at vende tingene på personalemøderne. Vi er en lille sammentømret personalegruppe, hvor de fleste af os har arbejdet sammen i flere år.  Vi er gode til at støtte hinanden, også når det er svært.

 

Jeg er god til at tage tingene som det kommer, og kan lide at lytte.

Fokus på kompetenceudvikling

Fokus på kompetenceudvikling

Kompetenceudvikling står højt på agendaen i det her efterår. Medarbejderne skal bl.a. på kursus i “Ung i Cannabiskulturen” og i “Low Arousal”.

Om at komme overens

Om at komme overens

Arbejdet for at blive overens, på forskellige niveauer og på mange områder, er noget af det allervigtigste i vores pædagogiske arbejde. 

Småkolen i Vamdrup

Kærmindevej 8, 6580 Vamdrup

CVR  10199107

konstitueret leder:  Betina Olsen
olsen@fremtidens.dk

22 54 14 04

75 58 32 97