Tilsynsrapport fra april 2019


Vi har haft besøg af Socialtilsyn Syd den 19. marts 2019. Vi har nu fået rapporten og vi er meget tilfredse med at vi hele tiden forbedrer os ift. Kvalitetsmodellen. Vores samlede gennemsnitlige score nu er kommet op på 4,51.

I det sidste halve år har vi arbejdet målrettet med kompetenceudvikling. Alle medarbejdere har gennemgået relevante kurser i forhold til vores målgruppe af udsatte unge, og der er også ansat en uddannet pædagog mere. Det har bl.a. medført en højere score på temaet “Kompetencer”.

Vi er også glade for den tilbagemelding tilsynet har fået fra en af vores samarbjedepartnere, som har skrevet:

“Mit samarbejde med Småskolen er meget positivt. Jeg oplever, at de er gode til at give informationer og hele tiden sørge for, at orientere omkring, hvad der sker omkring den pågældende unge.

Jeg afholder opfølgningsmøder hver tredje måned, med deltagelse af den unge, den unges familie og personalet fra Småskolen, hvor handleplanens opstillede mål gennemgås.

Jeg oplever, at Småskolens arbejde med de unge tager afsæt i de mål, som fremgår af handleplanen. De unge, som jeg er rådgiver for, udvikler sig kontinuerligt i en positiv retning.

Jeg oplever et opholdssted, som brænder for arbejdet med udsatte unge. Småskolen er gode til at samarbejde med forvaltningen, såvel som f.eks. skoletilbud, UU-vejledningen, psykologer mv. -De er meget opmærksomme på, at sikre inddragelsen af relevante samarbejdspartnere og har et godt kendskab til hvilke tilbud mv. der forefindes.

Jeg oplever, at de unge er glade for forholdende på Småskolen, omend der er sket en del forandringer på opholdsstedet, som de har skullet vænne sig til. Jeg oplever, at Småskolen er gode til at inddrage forældrene i forhold der vedrører den unge.”

Vi er glade for at kunne udvikle os selv og vores unge, så det er dejligt at få anerkendelse for dette.

Småkolen i Vamdrup

Kærmindevej 8, 6580 Vamdrup

CVR  10199107

konstitueret leder:  Betina Olsen
olsen@fremtidens.dk

22 54 14 04

75 58 32 97