Botilbud §107


Småskolen i Vamdrup er et socialpædagogisk opholdssted jf. SEL §§ 66, 52 og 76 og § 107 med plads til 15 elever.

 

Småskolen tilbyder botilbud efter SEL §107

Småskolen arbejder med en bred målgruppe af udsatte unge mellem 14 – 23 år. Ens for de fleste af dem er, at de har en eller anden form for tilknytnings– eller kontaktforstyrrelse, og at de har været udsat for svigt i den tidlige barndom. Vi har over 25 års erfaring i arbejdet med målgruppen, og er vant til at løse mange forskellige slags opgaver – også akut.

 

Botilbud

Unge, som anbringes efter SEL §107 har mulighed for at få en to-værelses udslusningsbolig, beliggende i en for nylig istandsat bygning inde på opholdsstedets område.  Dette giver den unge mulighed for en høj grad af selvstændighed, samtidig med at det sociale netværk og støtteperson er indenfor rækkevidde.

 

Visitation

Kontakt Betina Olsen på olsen@fremtidens.dk
eller på telefon 22 54 14 04.

Døgndækning

 

24 / 7 / 365 dage om året

Sovende nattevagt

Åbent i alle ferier

To ferieture om året

 

Småkolen i Vamdrup

Kærmindevej 8, 6580 Vamdrup

CVR  10199107

konstitueret leder:  Betina Olsen
olsen@fremtidens.dk

22 54 14 04

75 58 32 97