Forældre og andre


Vi vægter i høj grad samarbejdet med forældremyndighedsindehaver samt anden relevant netværk.

 

Vedligehold af netværk

Vi satser på at opbygge gode relationer til elevernes forældre. Desuden satser vi på, at eleven skal bevare eller genopbygge et godt forhold til sine forældre og sin familie. Vi ringer fx sammen på jævnlig basis.

Elevernes netværk er afgørende for dem, mens de er på Småskolen, og det er fortsat afgørende for dem, når de afslutter deres ophold her.

 

Besøg og arrangementer

Vi har forældredage flere gange om året. Vi har også mulighed for at besøge forældrene i hjemmet, hvis eleven ønsker det.

Forældre er altid velkomne til at komme på Småskolen efter aftale med forstander eller afdelingslederen.

 

Hjemrejser

Ved hjemrejser og ferier ønsker vi at lave klare aftaler, så vi er overens om, hvordan det skal være.  Forældrene er naturligvis altid velkomne til at ringe og få en snak med Småskolens leder ellers deres barns kontaktperson.

 

Forældre er altid velkomne til at komme på Småskolen efter aftale.

Småkolen i Vamdrup

Kærmindevej 8, 6580 Vamdrup

CVR  10199107

konstitueret leder:  Betina Olsen
olsen@fremtidens.dk

22 54 14 04

75 58 32 97