Målgruppe


Småskolen i Vamdrup er et socialpædagogisk opholdssted jf. SEL §§ 66, 52 og 76 og § 107 med plads til 15 elever. Småskolen arbejder med en bred målgruppe af udsatte unge mellem 14 – 23 år. Ens for de fleste af dem er, at de har en eller anden form for tilknytnings– eller kontaktforstyrrelse, og at de har været udsat for svigt i den tidlige barndom.

Vi har over 25 års erfaring i arbejdet med målgruppen, dvs.

 

  • Unge med forskellige diagnoser herunder ADHD, ADD og andre psykiatriske lidelser, som enten er helt eller delvis dokumenteret i psykiatrisk regi.
  • Unge, der er i åbenbar risiko for at udvikle en personlighedsforstyrrelse.
  • Unge med psykiske, sociale og/eller adfærdsmæssige problemer samt tilknytningsforstyrrelser.
  • Kriminalitetstruede unge.
  • Unge med selvskadende adfærd og manglende selvværd/selvtillid.
  • Sanktionsanbragte unge.

 

Vi arbejder anerkendende og ressourceorienteret og i overensstemmelse med den enkelte unges ønsker og behov..

Vi udarbejder udviklingsplaner med individuelle mål og udarbejder statusrapporter hver 6. måned med udgangspunkt i den enkelte kommunes handleplan. Første plan udarbejdes 3 måneder efter anbringelsen.

Småkolen i Vamdrup

Kærmindevej 8, 6580 Vamdrup

CVR  10199107

konstitueret leder:  Betina Olsen
olsen@fremtidens.dk

22 54 14 04

75 58 32 97