Observationsforløb


Småskolen i Vamdrup er et socialpædagogisk opholdssted jf. SEL §§ 66, 52 og 76 og § 107 med plads til 15 elever.

 

Småskolen tilbyder kortere observationsforløb

Småskolen arbejder med en bred målgruppe af udsatte unge mellem 14 – 23 år. Ens for de fleste af dem er, at de har en eller anden form for tilknytnings– eller kontaktforstyrrelse, og at de har været udsat for svigt i den tidlige barndom.

Såfremt anbringende kommune ønsker det, stiller sig Småskolen til rådighed ift. observations- eller udredningsopgaver, evt. i samarbejde med relevante professionelle aktører. Formålet kan også være, at få ro på i et stykke tid, sådan at der kan udarbejdes en langsigtet plan for,  hvad der skal ske med den unge efterfølgende.

Småskolen medarbejdegruppe har over 25 års erfaring i arbejdet med udsatte unge, og er vant til at løse mange forskellige slags opgaver – også akut.

 

Beliggenhed

Unge, som anbringes efter SEL §66 eller §107 får et stort værelse med egen indgang, toilet og bad, beliggende i opholdsstedets bygninger i udkanten af Vamdrup.

Alternativt kan der laves aftale om, at den unge i en periode får en mere skærmet plads ombord på skonnerten Den Store Bjørn.

 

Visitation

Kontakt Betina Olsen på olsen@fremtidens.dk
eller på telefon 22 54 14 04.

Døgndækning

 

24 / 7 / 365 dage om året

Sovende nattevagt

Åbent i alle ferier

To ferieture om året

 

Småkolen i Vamdrup

Kærmindevej 8, 6580 Vamdrup

CVR  10199107

konstitueret leder:  Betina Olsen
olsen@fremtidens.dk

22 54 14 04

75 58 32 97