Pædagogisk praksis


På Småskolen i Vamdrup arbejder vi ud fra, at vores medarbejdere kan se bagved den unges adfærd og se muligheder fremfor begrænsninger. Vores opgave er at finde et fælles tredje og få skabt en hverdag omkring den unge, hvor fundamentet for arbejdet og fremskridtet ligger i tilliden mellem de voksne og de unge.

Derfor arbejder vi også udfra følgende tilgange og metoder:

  • Struktureret og tydelig pædagogik
  • Relationspædagogik
  • Spejling
  • Piktogrammer og lignende visuel pædagogik, for dem som profiterer af dette.
  • Arbejde målrettet med de unges sociale kompetencer
  • Fælles oplevelser bl.a som grundlag for relationsarbejdet
  • Tæt forældre / familiesamarbejde.

     

Desuden tilbydes NADA behandling her på stedet.

 

Indviduel tilgang

Vi arbejder med høj grad af faglighed og har en individuel tilgang til de unge. Vi tilpasser vores pædagogiske rammer i forhold til den enkelte unge og har for øje, at målgruppen er differentieret, og at vi derfor skal kunne arbejde forskellige med de muligheder, forhistorier, valg og barrierer, som hver ung har med sig.

 

Klare regler i dagligdagen

Metoden er dialogbaseret med en anerkendende tilgang og med stor fokus på lige dén form for pædagogik, som bør tilpasses den unge jf. ovennævnte metoder. Dette i tydelige rammer, hvor personalet sætter dagsorden, hvor der er klare regler i dagligdagen, og der er tilrettelagt et dagsprogram for hver af de unge; dette enten i samarbejde med PPR, UU i Kolding eller Jobcenteret i Kolding; alt afhængig af den unges alder og formåen.

Småkolen i Vamdrup

Kærmindevej 8, 6580 Vamdrup

CVR  10199107

konstitueret leder:  Betina Olsen
olsen@fremtidens.dk

22 54 14 04

75 58 32 97