Produktionsskolen i Haderslev


 

Småskolen i Vamdrup har et meget godt samarbejde med Produktionsskolen i Haderslev som er gode til at rumme vores unge, og som evner at motivere og aktivere dem på en god måde.  Formålet på produktionsskolen er, at give eleverne et meningsfyldt skoleophold, der på sigt vil gøre det muligt for  dem at gennemføre en kompetencegivende uddannelse eller komme i varigt arbejde.

 

Hvem er produktionsskolen for?

Produktionsskolen i Haderslev optager unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en sådan uddannelse, eller har afbrudt en ungdomsuddannelse.

Produktionsskolen bruger tre vurderingsoptikker af unge, der ikke gennemfører en ungdomsuddannelse:

  1. De, som ikke kan, som må gøre det så godt som muligt
    (Her tages speciel pædagogik i brug.)
  2. De, som ikke kan, men som vurderes at kunne lære at kunne
    (Her tages arbejdspædagogik i brug.)
  3. De, som vurderes at kunne, men ikke vil. De skal lære at ville
    (Her tages mentalitetspædagogik i brug.)

Mange af vores unge på Småskolen i Vamdrup falder ind i en af ovenstående kategorier, og bliver derfor indskrevet på Produktionsskolen i Haderslev.

 

Kørselsordning

Det tager en halv time at køre til Haderslev, og vi bringer og henter de elever, som går på produktionsskolen. Det giver ro på i dagligdagen, at der er styr på transporten, og eleverne kan derfor koncentrere sig om deres skoleforløb.

 

Småkolen i Vamdrup

Kærmindevej 8, 6580 Vamdrup

CVR  10199107

konstitueret leder:  Betina Olsen
olsen@fremtidens.dk

22 54 14 04

75 58 32 97