Skibsprojekt · “Den Store Bjørn”


Småskolen i Vamdrup er et socialpædagogisk opholdssted jf. SEL §§ 66, 52 og 76 og § 107 med plads til 15 elever.

 

Småskolen tilbyder ophold på skonnerten Den Store Bjørn

Småskolen arbejder med en bred målgruppe af udsatte unge mellem 14 – 23 år. Ens for de fleste af dem er, at de har en eller anden form for tilknytnings– eller kontaktforstyrrelse, og at de har været udsat for svigt i den tidlige barndom. Vi har over 25 års erfaring i arbejdet med målgruppen, og er vant til at løse mange forskellige slags opgaver – også akut.

Småskolen har mulighed for at anbringe unge i en kortere eller længere periode på Den Store Bjørn, hvor de får egen kahyt, og hvor de sammen med pædagog og besætning indgår i rullen på skibet. Skibet sejler bl.a. charter med grupper. Som medlem af holdet på Den Store Bjørn er der mage opgaver: der skal gøres klar til sejlads, spules dæk, der skal laves mad i kabyssen, sejl skal sættes, vedligeholdsopgaver skal laves løbende, mm.

 

Beliggenhed

Skonnerten Den Store Bjørn sejler først og fremmest i danske og nordiske farvande, og ligger fast i Kolding havn.

Den unge får også en fast landbase – et stort værelse med egen indgang, toilet og bad, beliggende i opholdsstedets bygninger i Vamdrup.

 

Visitation

Kontakt Betina Olsen på olsen@fremtidens.dk
eller på telefon 22 54 14 04.

Småkolen i Vamdrup

Kærmindevej 8, 6580 Vamdrup

CVR  10199107

konstitueret leder:  Betina Olsen
olsen@fremtidens.dk

22 54 14 04

75 58 32 97